14. годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије

Сарадња и партнерства: креирање нове заједничке визије за библиотеке, Врање, 4-6. јун 2020.

Заједница матичних библиотека Србије вас позива да учествујете на стручно-научном скупу Библионет 2020.

У времену брисања граница које је донело глобално умрежавање на свим нивоима, партнерства имају велики потенцијал када је реч о проширивању капацитета библиотека и њиховом изласку из активности које се сматрају традиционалним. Ступањем у различите партнерске односе, библиотеке не само што ове капацитете шире, већ стичу и нова искуства, повећавају буџете, склапају контакте, како би понудиле више, досегле широку публику и искористиле ресурсе којима располажу на најкориснији начин. Ступање у односе сарадње и партнерства, како већ годинама у назад показује међународна пракса, могуће је између најразноврснијих институција и организација, често оних између којих везе нису упадљиво очигледне. Тако библиотеке данас успешно сарађују са државним органима, другим установама културе, научним и истраживачким сектором, различитим струковним удружењима, али и бизнис сектором, медицинским установама, установама социјалне заштите, предузећима и сл. Ова међусекторска партнерства доносе обострану корист учесницима у процесима, библиотекама омогућавају да остварују сасвим иновативне пројекте и програме, да развијају неочекиване услуге, а понекад и да успоставе дугорочне контакте који доносе одрживост пројектима, а тиме и трајну добробит локалним заједницама.

Позив