Почетак реализације пројекта „Презентација Легата Драгана Мининчића Циге културној јавности“

Библиотека „Бора Станковић“ у Врању почела је са реализацијом пројекта „Презентација Легата Драгана Мининчића Циге културној јавности“. Пројекат садржи обраду и презентацију грађе путем изложбе и каталога новог легата врањске Библиотеке, Легата Драгана Мининчића Циге и има за циљ промоцију и унапређење услуга ЈБ „Бора Станковић“, као и ширење спектра библиотечких услуга кроз допринос истраживању локалне културне историје. Пројекат доприноси оптималном позиционирању Легата у културној јавности као целине која је нова и репрезентативна у Библиотеци. Идеја је да се изложбом јавности презентује поклон збирка, коју је господин Драган даривао Библиотеци. Драгоцен поклон увећао је фонд Библиотеке у претходној години за 1063 јединице монографских публикација, четири наслова серијских публикација и шест уметничких слика. Са књигама које је Мининчић током ранијих година поклањао нашој Библиотеци Легат збирка садржи укупно 1272 монографске публикације. Посебан куриозитет Легата представљају публикације са посветама аутора. Организацијом изложбе и штампањем каталога вредни фонд се износи на светлост дана и читалачкој јавности, потенцијалним истраживачима и културним посленицима презентује благо које се налази у оквиру Легата. 

  Имајући у виду значај, богатство, разноврсност грађе и садржај пројекта Комисија Министарства културе и информисања је одлучила да пројекат подржи са 565.800 динара.

Рок за реализацију овог значајног пројекта је децембар 2021. године.