Почетак реализације пројекта „И сеоске библиотеке живе“

Јавна библиотека “Бора Станковић” најављује почетак реализације пројекта „И сеоске библиотеке живе“ за који је део средстава одобрен на конкурсу Министарства културе у области библиотечко информационе делатности. Нашој библиотеци је на основу конкурсне документације и предложеног пројекта, за ову намену одобрено 500.000,00 динара из буџета Републике Србије.

Овај новац ће највећим делом бити уложен у набавку техничке опреме која је непходна за реализацију пројекта у циљу осавремењивања огранка у селу Ратају и стварања савременијих услова за наше кориснике у овој сеоској средини.

Библиотека овим пројектом жели да, са једне стране, прошири спектар својих библиотечких услуга али и да се одупре општем тренду маргинализације сеоских средина.