ИН МЕМОРИАМ: Вера Ценић (1930 – 2020)

26. мај 2020.

Вера Ценић, рођена је 1930.године у Врању. Магистрирала је и докторирала на Филолошком факултету у Београду. Била је врхунски стручњак за српски језик и књижевност, упамћена као персона која зрачи својом појавом и лепим манирима.

Као професорка књижевности радила је тридесет година у основној и средњој школи и на Педагошкој академији у Врању.

Целог свог живота била је посвећена лепој речи и књижевности са естетског и научног гледишта. Хоби јој је био да путује по свету и обогаћује се упоменама и обичајима других далеких земаља.

Огледе, есеје и и студије , објављивала је у листовима и часописима.

Објављене књиге:

Часописи Јужне Србије на раскрсници 19. И 20. века , 1983.године.

Огледи о Борисаву Станковићу, 1988. године

Кањец фиљма (роман, повест), који је доживео два издања – 1994. И 2009. године.

Реторика (коарторство са Сунчицом Денић), 1995.године

Иста прича, 2001. године

Голи оток и Рeзолуција Информбироа ( ИБ)…, 2011. године