Завичајно одељење

Одељење је значајно због чињенице да његову збирку чине дела знаменитих завичајаца међу којима бисмо издвојили оне који су дали трајни допринос целокупној српској култури и науци. Међу њима је свакако најпознатији књижевник Бора Станковић. Својим делима, учинио је да се Врање нађе на свим мапама писане речи. Његова дела уврстила су га у ред једног од најпознатијих српски реалиста. Ту су и отац Јустин Поповић, оксфордски ђак, дипломац Теолошког факултета у Атини, где је докторирао 1926. године, затим др Ђорђе Тасић, правни теоретичар, др Милан Влајинац, докторирао на Пољопривредном факултету у Халеу, и био професор на Пољопривредном факултету, а такође и декан и ректор, др Јован Хаџи-Васиљевић, историчар, етнограф, чија су дела сведок једног времена и као таква незаобилазна у проучавању Врања, Старе Јужне Србије и Македоније.

Специфичан фонд овог одељења чини веома занимљива збирка од 2 500 публикација, чија вредност није толико у броју, колико у њиховој садржини. Ово одељење има огроман значај за прикупљање, чување и презентацију докумената о завичају, знаменитим догађајима и људима врањског поднебља. Овде се чувају дела завичајних писаца, затим књиге о Врању, разгледнице, фотографије, плакати, каталози, географске карте, аудио и видео записи, све што сведочи о историји, култури и традицији Врања и околине. И овај фонд се користи у библиотеци.