Историјат

Читаоница врањска основана је 1879. године, само годину дана по ослобођењу од Турака. Мада се за 120 година постојања селила 11 пута, за Библиотеку је увек било места у најлепшим просторијама у граду.

Данас је то лепа, модерна Библиотека, са преко 150.000 књига, и великим бројем  часописа, фотодокумената, списа, колекцијом филмова, музичких дискова итд. По броју и структури књижног фонда, стручном уређењу, смештају и кадровској структури, Библиотека “Бора Станковић” спада у ред развијенијих народних библиотека у Србији. Библиотека и запослени у библиотеци прате развој нових технологија и трендова пословања па Библиотека данас нуди и „киндл“ уређаје, могућност да користите Интернет у библиотеци итд. Данас са библиотеком и библиотекарима можете комуницирати и преко Интернета, односно путем веб-сајта библиотеке www.bibliotekavranje.rs, путем електронске поште и „Facebook“-а. Запослени интензивно раде и на креирању електронских каталога и дигитализацији. Крајем 1999. започета је и успешно спроведена аутоматизација целокупног књижног фонда коришћењем програмског пакета „BIBLIO“, а од 2009. године библиотека је члан заједничког узајамног електронског каталога „COBISS“(електронски каталог).

Основна делатност Народне библиотеке „Бора Станковић“ у Врању, библиотечка делатност, уређена је Законом о библиотечкој делатности (Сл.гл.РС, бр.34/96), а библиотека обавља и низ других активности усмерених ка унапређењу и развоју библиотечке делатности и унапређењу стања у културном домену. Народна библиотека „Бора Станковић“ у Врању овлашћена је да обавља матичну функцију у Пчињском и Косовско-поморавском округу.

Културну делатност Библиотеке чине  књижевне вечери, сусрети, трибине и изложбе. Ова делатност је обогаћена разноврсним радионицама, смотрама и фестивалима. Библиотека „Бора Станковић“ је препознатљива по својим књижевним сусретима, и многи познати писци били су гости Библиотеке.

Библиотека је више пута награђивана: „Милорад Панић Суреп“ (1993) „Милорад Панић Суреп“ (1996) Славици Степаненко „Седмосептембарско јавно признање“ Скупштине општине Врање (1974, 2000) „Седмосептембарска награда“ Скупштине општине Врање (2009).