Стручно одељење

Фонд овог одељења броји више од 25 000 књига из свих области науке и уметности, као и велики број речника, енциклопедија, приручника и академских уџбеника. Целокупни фонд се користи искључиво у читаоници и не износи се из библиотеке, изузев малобројних књига којих има у више примерака.

Стручно одељење покрива све области науке и уметности. Читаоци на овом одељењу могу да користе и услугу међубиблиотечке позајмице.

У склопу овог одељења налази се и читаоница која броји 30 читалачких места, што понекад не задовољава потребе чланова библиотеке, обзиром на велику заинтересованост, имајући у виду да је то пре свега студентска и средњошколска популација.

За коришћење читаонице обавезно је чланство у библиотеци.