Одељење периодике

Серијске публикације чине саставни део библиотечког фонда од оснивања Библиотеке. Према извештају из 1880. године, Читаоница је била претплаћена на 24 листа и часописа, од којих је девет било на страним језицима (немачком, бугарском, турском и француском).

Као посебно Одељење, Одељење периодике је формирано 2018. године када добија адекватан простор у приземљу зграде. Тиме је Библиотека постала комплетнија а читаоцима је дато на увид богатство овог фонда. На Одељењу периодике се набавља, обрађује, чува и даје на коришћење фонд серијских публикација. Одељење садржи богату збирку серијских публикација: стручне и научне часописе, новине, летописе, календаре, зборнике радова, годишњаке.

Фонд садржи преко 250 наслова часописа из свих области људског стваралаштва као  и 15 наслова новина. Највећи број часописа је из области књижевности, науке и културе, затим библиотекарства, права, економије, психологије, социологије, образовања, пољопривреде, историје.
У оквиру збирке серијских публикација, посебно место заузимају часописи и новине из периода од краја 19. века до Другог светског рата: Бранково коло, Српски књижевни гласник, Мисао, Венац, Будућност, Летопис Матице српске, Правосуђе, Књижевни север, Наш језик.

Значајну вредност овом Одељењу даје збирка укоричених новина која је смештена у депоу периодике. Од завичајне периодике овде се чувају укоричена годишта Слободне речи и Врањских новина, укоричена годишта листова и новина врањских предузећа: ПКВ Новина – листа Памучног комбината Врање и Симпо новина. Богатство овог Одељења допуњују и укоричена годишта БорбеПолитике и НИН-а;  књижевних листова: Књижевних новина, Књижевне речи; службених гласила: Службеног листа СФРЈ, Службеног гласника СРС.

У саставу Одељења периодике је и читаоница за штампу. За потребе читалаца Библиотека набавља 5 наслова дневних новина: БлицВечерње новостиДанасПолитику, Спортски журнал а од недељних новина, Време и Нин. Од дечјих часописа Библиотека набавља Политикин забавник.

Серијске публикације се  користе само у читаоници Библиотеке.