Одељење обраде

У овом одељењу се класификује, стручно обрађује књижни фонд и убацује у електронску базу података. Фонд се може претраживати у електронској бази BIBLIO. Библиотека је преласком на нови програм COBISS, део Виртуелне библиотеке Србије.