Чланска карта

Да би појединац постао члан библиотеке, мора да извади чланску карту.

За вађење чланске карте Библиотеке потребно је донети:

1. Личну карту или други идентификациони документ (ђаци – ђачку књижицу, студенти – индекс, пензионери – пензионерску картицу)

2. Накнаду за упис / чланарину

Накнада за упис:

ГОДИШЊА:
ПОРОДИЧНА ЗА ОДРАСЛЕ – 600,00 дин.
ПОЈЕДИНАЧНА ЗА ДЕЦУ – 300,00 дин.
Повлашћене категорије * – 400,00 дин.

МЕСЕЧНА:
ПОРОДИЧНА ЗА ОДРАСЛЕ – 200,00 дин.
ПОЈЕДИНАЧНА ЗА ДЕЦУ – 50,00 дин.
Повлашћене категорије * – 100,00 дин.

* Повлашћене категорије:
– ученици, студенти, пензионери

За вађење чланске карте Америчког кутка потребно је донети:

1. Личну карту или други идентификациони документ (ђаци – ђачку књижицу, студенти – индекс, пензионери – пензионерску картицу)

– Чланство у Америчком кутку је бесплатно, а члан може бити свако. Појединац не мора да буде члан библиотеке да би би члан Америчког кутка.