Завршен пројекат „И сеоске библиотеке живе”

29. децембар 2020.

Библиотека „Бора Станковић“ у Врању успешно је завршила пројекат „И сеоске библиотеке живе”. Овај значајан пројект финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије са 500.000,00 динара, за који је установа поднела пријаву на конкурсy, објављеном у области библиотечко-информационе делатности. Огранак у селу Ратају добија знатно боље опремљено одељење и новац је највећим делом уложен у набавку техничке опреме и намештаја који је непходан за реализацију пројекта у циљу осавремењивања огранка у селу Ратају и стварања савременијих услова за кориснике у овој сеоској средини.

Овог лета Јавна библиотека „Бора Станковић“ из Врања са огранком у селу Ратају организовала радионице у библиотеци. Ове године деца су посећивала радионице и показала коклико су вредна. Радионице које су организоване биле су интерактивног типа, полазници радионица су показали заиста изузетну заинтересованост и велики ниво сарадње, почев од најмлађег узраста, предшколаца, најмлађих ученика до ученика завршних разреда па и средњошколаца. Полазници су позитивно прихватили предложен начин рада и препознали су Библиотеку као место на коме увек може нешто ново да се научи и да се испоље различити видови креативности. Кроз разговор и игру на забаван начин , радионичари су показали своју креативност током трајања радионица. Кроз креативне радионице полазници су имали могућност да у току разговора открију своје склоности према читању. Атмосфера на радионицама је била пуна позитивне енергије. Библиотека је током радионица била место окупљања и сарадње младих и креативних људи који су будући носиоци ове заједнице.

Током трајана радионица испоштоване су све мере заштите у складу са законом, те самим тим није били ниједног зараженог радиониичара.

Библиотека овим пројектом жели да, са једне стране, прошири спектар својих библиотечких услуга али и да се одупре општем тренду маргинализације сеоских средина.

Нама је од изузетног значаја и неизмерно смо захвални Минисатарству културе и информисања што су и овога пута имали разумевања и препознали важност нашег пројекта као и његов значај како за Библиотеку тако и за сеоску средину.