Поводом вести о смрти професора Момчила Златановића: Био је чест и радо виђен гост у нашој Библиотеци

21. фебруар 2022.

У суботу, 19. фебруара, у Врању је преминуо проф. др Момчило Златановић, професор у пензији Учитељског факултета у Врању, Универзитета у Нишу, научни радник, хроничар и човек чији је допринос у очувању завичајне културне баштине – неизмеран.

У нашој Библиотеци био је чест и радо виђен гост и остаће упамћен као скроман човек, питоме и благе нарави, драгоцен културни сарадник, увек расположен за разговор, раазмену мишљења, неисцрпан друштвени, духовни и интелектуални извор.

Проф. Златановић рођен је 1934. године у селу Ратају код Врања. Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Скопљу. Највећи део радног века провео је на Вишој педагошкој школи у Врању, Педагошкој академији и Учитељском факултету у Врању. Пензионисан је као редовни професор. Предавао је предмете из уже научне области књижевност. Више година је на Учитељском факултету био продекан за научноистраживачки рад. Поред наставничког посла, издваја се његов рад из области фолклористике и лексикографије, историје књижевности и методике наставе књижевности.

Током вишедеценијских теренских истраживања Златановић је забележио и публиковао обимну фолклорну грађу која представља извор првог реда за проучавње традицијске културе врањског краја.

Посебно је значајан Речник говора југа Србије који је имао неколико издања. Објавио је више збирки и антологија народних умотворина из врањског, гњиланског и лесковачког краја. Издвајају се, поред Речника, Народно песништво јужне Србије, Историја и традиција, као и монографије Пчиња и Пољаница. Изабрана дела Момчила Златановића у десет томова објавила је издавачка кућа „Врањске књиге“ (2007–2008).

Проф. Златановић био је члан Удружења књижевника Србије и сарадник Матице српске. Његов теренски материјал из Косовског Поморавља је архивиран и дигитализован у Музиколошком институту САНУ.

Добитник је више награда и признања, међу којима су најзначајнија Вукова награда, Специјално јавно признање Скупштине општине Врање „7. септембар“, Награда „Свети Сава“ града Врања, Златна плакета Учитељског факултета у Врању, Специјално јавно признање града Врања „31. јануар“…

Смрћу проф. др Момчила Златановића Врање је изгубило аутентичног истраживача и баштинара културног блага и врсног усменог наратора, чија је прича била жива и аутентична, поткрепљена легендама, анегдотама и предањима.