Модернизација Огранка Библиотеке „Бора Станковић“ у Врањској Бањи

8. јун 2022.

Библиотека „Бора Станковић“ наставља са концепцијом осавремењавања и унапређивања комуникације између библиотекара, библиотечког фонда и својих корисника. Наиме, након потпуне аутоматизације Позајмног, Дечјег и Одељења у Доњем Врању, од 1.јуна 2022. године Библиотека је успоставила потпуну аутоматизацију библиотечког пословања, у свом Огранку у Врањској Бањи, инсталирањем сегмента COBISS3/Позајмица. Аутоматизована позајмица

је сегмент који омогућава аутоматизацију поступака као што су: упис и промена података о члановима, промена броја чланске карте, позајмица грађе ван библиотеке или за читаоницу, продужење рока позајмице, разервацију заузете и слободне грађе, итд. и доприноси бржем, прецизнијем раду и сналажењу библиотекара, а корисницима омогућава бољи увид у доступност појединачних примерака грађе, чиме се квалитет пружених услуга подиже на виши ниво.

Комплексан и обиман посао формирања Електронског каталога Библиотека у Врању је започела 2009. године, када је приступила јединственом систему COBISS.SR који омогућава централизовану обраду библиотечке грађе, као и приступ библиографским записима о грађи свих библиотека учесница у систему, односно узајамну каталогизацију. Електронски каталог садржи библиографске и каталошке податке о грађи коју библиотека поседује. Јавно је доступан преко интернета. Може се претраживати на више начина, према различитим параметрима. Коришћењем јединственог оперативног система за обраду и позајмицу, Библиотека у сваком тренутку има тачне податке о укупном броју књига, броју приновљених и позајмљених књига, броју и структури корисника, као и исписе статистичких података који су неопходни за извештаје, анализе, програме рада, евалуацију и утврђивање успешности пословања Библиотеке.

Комплетан књижни фонд у Огранку у Врањској Бањи, који броји више од десет хиљада књига (8.778 библиографских записа), унет је у COBISS базу 2019. године. Цена опреме, која је била неопходна за увођење аутоматизоване библиотечке позајмице, износи 140.000 динара.