Надзор над стручним радом Народне библиотеке „Антоније Поповић“ у Трговишту

15. децембар 2022.

У уторак, 13.12.2022. године овлашћени радници Матичне библиотеке „Бора Станковић“ Александра Антић, Небојша Антић и Јасмина Кнежевић су извршили Надзор над стручним радом Народне библиотеке „Антоније Поповић“ у Трговишту.

Надзор је обухватио преглед пословања у односу на одредбе Закона о библиотечкој делатности, услова за рад, књижни фонд, стручни кадар, простор и опрему. Надзору су присуствовали  директор Драгана Стаменовић и запошљени у Библиотеци „Антоније Поповић“.