Дијалог са традицијама започео предавањем др Марте Бјелетић – Магични свет дијалекатске лексике

24. мај 2023.

Библиотека „Бора Станковић“ покренула је нови културни програм посвећен богатој заоставштини професора Момчила Златановића који ће се одржавати сваке године у мају месецу. „Магични свет дијалекатске лексике“ је прво  предавања које је у знак сећања на професора Златановића одржала др Марта Бјелетић, научна саветница Института за српски језик САНУ. Овим предавањем постављен је темељ традиционалном догађају у културном животу југа Србије „Дијалог са традицијама: Инспирисано истраживачким радом проф. др Момчила Златановића“.

Програм има за циљ иницирање и генерисање нових промишљања традиције и културе, нових увида и интерпретација, којима ће рад  професора Златановића бити извор и надахнуће. „Идеја је и да његово дело буде инспирација за друге ауторе, те ће теме наредних излагања бити у ширем кругу области којима се он бавио. У том смислу ће та излагања бити начин да његово дело настави да живи“, казао је Зоран Димић, професор на Филозофском факултету у Нишу, модератор разговора.

Др Марта Бјелетић говорила је о вишезначности рада професора Момчила Златановића на прикупљању нематеријалног културног наслеђа, нарочито о значају, богатству и слојевитости његових речника. „Лексичко благо које је прикупио професор Златановић представља изузетан извор за проучавања српског језика, не само за дијалектологе, већ и за лексикологе, а можда у највећој мери за етимологе, научнике који се баве пореклом речи у нашем језику, тако да су многе речи из његовог речника ушле у Етимолошки речник српског језика који се ради у Институту за српски језик“, истакла је Бјелетић и додала: “Речник професора Златановића спада у најкомплетније и најнаучније речнике због тога што нам даје поуздане примере употребе речи из којих закључујемо о семантици и разним другим стварима, тако да је то један од наших омиљених речника. Ми, етимолози, радујемо се сваком новом дијалекатском речнику и морам да кажем да са подручја југоисточне Србије имамо највише нових речника, што је јако значајно. Појава сваког новог речника је значајна зато што нам омогућава да стекнемо увид у лексичко благо нашег језика које ти речници чувају“.

„Рад Момчила Златановића је веома цењен у научним круговима и представља најзначајнији научни извор истраживања језика овог говорног подручја“, закључује Марта Бјелетић.

Био-библиографија др Марте Бјелетић

Др Марта Бјелетић је научни саветник у Институту за српски језик САНУ, где је у оквиру Етимолошког одсека ангажована на изради Етимолошког речника српског језика. Бави се српском и словенском етимологијом, посебно проучавањем терминологије сродства, проблемима експресивне творбе и осветљавањем порекла речи са етнолингвистичког аспекта.
Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Од 1990. запослена је у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек), где је стекла сва научна звања (2011. је изабрана у звање научни саветник). Од 2020. врши функцију руководиоца Етимолошког одсека.

Научни рад:

Осим колективног рада на Етимолошком речнику српског језика (од Огледне свеске, преко три тома речника, до актуелног рада на Приручном етимолошком речнику српског језика који је у припреми), аутор је монографије Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2006, 490 стр. (Монографије, 2).

Објавила је преко 80 научних радова и приказа на српском, руском, бугарском, енглеском језику (од тога једну трећину у иностраним часописима и зборницима радова, по позиву).