Почетак реализације пројекта „Larus argentatus др Вере Ценић“

21. септембар 2023.

Библиотека „Бора Станковић“ у Врању почела је са реализацијом пројекта Larus argentatus др Вере Ценић. Пројекат се спроводи у две фазе.

Прва фаза пројекта обухвата организацију изложбе (са илустрованим каталогом који је прати)  под називом Larus argentatus др Вере Ценић. Идеја је да се изложбом јавности презентује поклон збирка, коју је породица Вере Ценић даривала Библиотеци. Легат Вере Ценић се састоји из 1.827 монографских публикација, 98 наслова серијских публикација (1501 свеска), великог броја фотографија и личних предмета (радни сто, столица, писаћа машина…). Након пријема и смештаја грађе у адекватан простор, физичке и каталошке обраде, стекли су се услови за темељно истраживање и сагледавање живота и рада др Вере Ценић у новом и свеобухватнијем светлу.

Друга фаза пројекта обухвата активности на припреми и изради библиографије монографских и серијских публикација које припадају збирци, под насловом – Каталог Легата Вере Ценић. Каталог Легата библиографски обрађује и стручној јавности представља нову и вредну библиотечку целину.

Циљ пројекта је промоција и унапређење услуга Библиотеке, ширење спектра услуга, већа видљивост установе и делатности уопште, едукација и подстицање на истраживачки рад, потенцијално повећање броја корисника и иницирање нових идеја. Пројекат доприноси оптималном позиционирању Легата у културној јавности као репрезентативне целине и представља подстицај истраживању локалне културне баштине.

Циљна група обухваћена пројектом су чланови Библиотеке (млади, студенти, истраживачи и научни радници, који континуирано користе услуге Библиотеке), потенцијални корисници библиотечких услуга (запослени у институцијама културе, образовању, локалној управи, високошколским установама и сл.), као и комплетно становништво шире локалне заједнице.

Рок за реализацију овог значајног пројекта је децембар 2023. године, а средства у износу од 600.000 динара је обезбедило Министарство културе Републике Србије (Библиотека је аплицирала на Конкурс у области библиотечко-информационе делатности у 2023. години), док ће Град Врање суфинансирати пројекат са око 200.000 динара.